Üyelik Sözleşmesi

Madde-1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI-ONAYI-TANIMLAR- İÇERİĞİ

1.1. Taraflar:

Bir tarafta “Lamartin Cd. No:13/6 Beyoğlu/İstanbul” adresinde mukim BO PRODÜKSİYON ORGANİZASYON İLETİŞİM REKLAM TİC. A.Ş. (Bundan Böyle “HİZMET SUNUCUSU” olarak anılacaktır.) ile, diğer tarafta bu siteyi ziyaret eden, ÜYE olan kişi, kurum ve kuruluşlardır. (Aşağıda “ÜYE” olarak anılacaktır.)

1.2. Sözleşme Onayı:

ÜYE, ÜYE kayıt formunu doldurup, "Sözleşme koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum.” butonuna basarak onayladığında, iş bu sözleşme hüküm ve maddelerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

1.3. Tanımlar

1.3.1. ÜYE/ÜYELİK:

HİZMET SUNUCUSU’nun ÜYE’si olabilmek için, ÜYE kayıt formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve iş bu sözleşmenin “"Sözleşme koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum.” butona basmasının ardından kendisinin ÜYE kayıt formunda bildirmiş olduğu mail adresine ve/veya cep telefon numarasına gönderilecek şifre ile ÜYE aktivasyonun sağlandığı anda ilgili kişinin kazanmış olduğu statüyü ifade eder.

1.3.2. SİTE:

Alan adı www.onbironsekiz.com ve www.onbironsekiz.com olan ve tüm içeriğinin fikri mülkiyet hakları HİZMET SUNUCUSU’na ait olan ve HİZMET SUNUCUSU tarafından işletilen internet sitesidir.

1.3.3. İÇERİK:

Sitede bulunan iş bu sözleşme uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, uluslararası hukuk kurallarına ve anlaşmalar ile elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş veya edilecek yasa veya bağlayıcı hükümlere aykırılık taşımayan ve içerik üzerindeki her türlü fikri mülkiyet haklarının HİZMET SUNUCUSU’na ait bulunduğu her türlü veridir.

1.4. Sözleşmenin İçeriği:

1.4.1.

HİZMET SUNUCUSU, iş bu sözleşmeyi onaylayarak kayıt olan üyelerine, alan adı ve tüm içeriği kendisine ait olan www.onbironsekiz.com internet sitesinde bulunan, ses formatında bulunan elektronik veri/verileri internet ortamında süre kısıtlaması olmaksızın ve istenildiği zamanda ÜYE’lere dinlemeleri için teknik bir imkânı sunacaktır. Siteye ÜYE olmayanlar ise sitedeki ses dosyalarını sadece 15 dakikaya kadar dinleme hakkına sahiptirler.

1.4.2.

ÜYE, dilediği takdirde kaydettiği sesleri siteye HİZMET SUNUCUSU tarafından bir önceki madde uyarınca ÜYE olan/olmayan kişi/kişilerin dinlemesi maksadıyla iletebilir.

1.4.3.

ÜYE, HİZMET SUNUCUSU’nun her türlü içeriği ve alan adı kendisine ait olan ve HİZMET SUNUCUSU tarafından siteye yüklenmiş olan ses dosyalarını zaman kısıtlaması olmaksızın dinleme hakkına sahip olacaktır.

1.4.4.

ÜYE’lik işlemlerini tamamlayan kullanıcı kendi belirleyeceği bir "Şifre"ye sahip olur. "Şifre" ÜYE’ye özeldir ve yalnız kullanıcı tarafından bilinir. ÜYE dilediği zaman şifresini değiştirebilir.

1.4.5.

"Şifre" seçimi ve gizliliğinin korunması tamamen ÜYE’nin sorumluluğundadır. HİZMET SUNUCUSU, şifre güvenliğinden sorumlu tutulamaz. ÜYE, HİZMET SUNUCUSU’nun ÜYE’liği gerektiren servislerine bağlanabilmek için "Şifre" girmesi zorunludur.

1.4.6.

Teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı HİZMET SUNUCUSU tarafından verilen hizmetin verilmesinde yaşanacak aksaklıklarla, olası kesintiler veya başka bir sebeple ÜYE’lerin iletişiminde oluşabilecek hata, aksama, kopukluk, kesinti, silinme, bozulma, işlem veya iletimde gecikme ya da iletişim ağı başarısızlığından HİZMET SUNUCUSU sorumlu değildir.

1.4.7.

HİZMET SUNUCUSU, site üzerinde ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir ya da tamamen kaldırabilir.

1.4.8.

Site üyeliği kişiseldir. Asla bir başkasına ödünç verilemez, devredilemez, ücret karşılığı satılamaz. Böyle girişimlere bağlı sorunlardan Site ve HİZMET SUNUCUSU sorumlu değildir.

1.4.9.

ÜYE profillerde kullanıcı; hakaret içeren ve/veya cinsel ayrımcılık içeren ve/veya ırkçı ifadeler kullanamaz. Bunun yanı sıra ÜYE profillerinde herhangi bir siyasi görüşün, dinin vb. propagandası yapılamaz.

1.4.10.

Birden fazla üyelik hesabı açtığı anlaşılan ÜYE’nin her iki üyelik hesabı da HİZMET SUNUCUSU tarafından iptal edilebilir.

1.4.11.

HİZMET SUNUCUSU, site üzerindeki ÜYE bilgilerini, kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak bizzat kendisi süresiz olarak kullanabilir ve/veya kendisine sponsor olan kişi/kişilere bedelli/bedelsiz olarak süreli/süresiz olarak kullandırabilir. Bu halde dahi, sponsor’ların web sitelerinin muhtevasının site ve HİZMET SUNUCUSU tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. ÜYE’lerin üyelik bilgilerinin tamamı (adres, ad-soyad- telefon numarası-eğitim durumu- gibi) HİZMET SUNUCUSU tarafından kayıt altına alınmakta ve süresiz olarak saklanacak olup, HİZMET SUNUCUSU tarafından söz konusu bilgilerin tamamı ve/veya bir kısmının kendisine sponsor olan kişi/kişilerce bedelli/bedelsiz olarak kullanılacağına ÜYE şimdiden açık ve özgür iradesiyle rıza gösterdiğini ve bu bilgilerin tamamen silinmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4.12.

Üyelerin ÜYE’lik bilgilerinin tamamının(adres, ad-soyad- telefon numarası-eğitim durumu-medeni hal bilgileri gibi) veya bir kısmının doğru olmaması halinde ÜYE’nin ÜYE’lik işlemi tamamlanmaz ve şayet buna rağmen ÜYE’nin ÜYE’lik işlemleri tamamlanmışsa bile tespitin yapıldığı an itibariyle ÜYE’nin üyeliği HİZMET SUNUCUSU tarafından iptal edilir.

1.4.13.

ÜYE, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken "Güvenli Çıkış" yapmakla yükümlüdür. ÜYE’nin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan Site ve HİZMET SUNUCUSU sorumlu tutulamaz.

1.4.14.

HİZMET SUNUCUSU, kendi kontrolünde olmayan sponsor’larının sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine bedelli veya bedelsiz şekilde link' verebilir. Reklam amacıyla dahi olsa ÜYE’nin HİZMET SUNUCU’ndan hiçbir maddi/manevi talep hakkı bulunmamaktadır. Üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının site ve HİZMET SUNUCUSU tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği site tarafından onaylandığı anlamı çıkarılmamalıdır.

1.4.15.

Her ne sebepten ileri gelirse gelsin site, vereceği link yoluyla ya da sair hangi sebeple olursa olsun; diğer web sitelerinin içeriğinin burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; hiçbir konuda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan, taahhüt ve teminat vermemektedir.

1.4.16.

Siteye reklam/reklam amaçlı linkler veren sponsorların eylemlerinden hata ve ihmallerinden hiçbir suretle HİZMET SUNUCUSU ve site sorumlu değildir.

1.4.17.

ÜYEnin, her türlü fikri mülkiyet hakları HİZMET SUNUCU’na ait olan sitede kendisinin kullanımına açılmış/açılacak olan olan hizmetlerden faydalanırken ve ses dosyalarını dinlerken; HİZMET SUNUCUSU’nun telif haklarını, fikri mülkiyet haklarını, markasını, ticari unvan ve işletme adından kaynaklı her türlü yasal haklarını ihlal etmeme yükümlülüğü bulunmaktadır. İş bu maddenin ÜYE tarafından ihlali halinde HİZMET SUNUCUSU söz konusu doğrudan ve/veya dolaylı zararın ÜYE tarafından tazmini ile birlikte ÜYE’nin üyelik hesabını iptal etme hakkına sahip bulunmaktadır.

1.4.18.

HİZMET SUNUCUSU, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, iş bu sözleşme'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İş bu sözleşme'nin değişen hükümleri, sitede ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. Kullanıcı, bu sözleşmedeki değişiklikleri, değişiklikler sitede yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır.

1.4.19.

İşbu sözleşme, ÜYE’nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

1.4.20.

HİZMET SUNUCUSU ve site, iş bu sözleşmeyi ve ÜYE’ye önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda ve ÜYE’ye hiçbir açıklama yapmaksızın feshetme hakkını saklı tutar.

1.4.21.

ÜYE, iş bu sözleşme’nin hangi hukuki sebeple sona ererse ersin,sona erme tarihi itibariyle, ve sitenin talebi halinde, siteden elde ettiği ses dosyaları başta olmak üzere siteden elde ettiği tüm sair tüm içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

1.4.22.

ÜYE, siteye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içeriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş bulunduğunu ve HİZMET SUNUCUSU’nun gerekli her türlü önlemi almasına rağmen hiçbir suretle sitenin niteliği ile ilgili ve sitenin virüslerden tamamen arındırılmış olduğuna dair herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcılara herhangi bir beyan ve teminat vermemektedir.

Madde-2- ÜYE’nin , servis ve hizmetlerden yararlanırken yükümlülükleri;

2.1.

ÜYE, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, uluslararası hukuk kurallarına ve anlaşmalar ile elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş veya edilecek yasa veya bağlayıcı hükümlere uymayı, uymaması durumunda hakkında yapılacak her türlü takibat ve ortaya çıkabilecek yasal sonuçlardan sorumlu olacağını,

2.2.

ÜYE, siteyi yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını,

2.3.

ÜYE, verdiği bilgilerin doğru ve hatasız olduğunu, eksik veya hatalı bilgi girişi sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve aksamalarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

2.4.

ÜYE, sitenin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan HİZMET SUNUCUSU’nun sorumlu tutulamayacağını,

2.5.

ÜYE, HİZMET SUNUCUSU’nun, site üzerinden üyelerine sunduğu her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım için olduğunu,

2.6.

ÜYE, sitede bulunan içeriğin site dışında herhangi bir ortamda(Fiziki ve/veya digital ortamda) ve herhangi bir şekilde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ve/veya ticari olsun ya da olmasın ve bedelsiz şekilde olmak üzere; kendi oluşturduğu materyaller haricindeki HİZMET SUNUCUSU’nun internet sitesinde bulunan her türlü materyali herhangi bir yolla; kopyalama, dağıtma, çoğaltma, kullanma, yeniden yayımlayabilmesinin, başka bir bilgisayara yüklemesinin, postalamasının, topluluğa dinletilmesinin, halka açık yerlerde yayınlanmasının, iletmesinin ticari amaç gütmeksizin, söz konusu içerikteki kişi/kişilerin kişilik haklarına zarar vermeksizin ve vereceği zarardan şahsen mesul olmak kaydıyla ve de sitedeki içeriğin fikri mülkiyet haklarının HİZMET SUNUCUSU ve site’ye ait olduğuna atıfta bulunmak kaydıyla mümkün olacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.

2.7.

HİZMET SUNUCUSU tarafından sağlanan hizmet ile site içeriğinin ancak kullanım yeterliliğine sahip kişilere ve kurumlara uygun olduğunu, aksi durumda HİZMET SUNUCUSU’nun sorumlu tutmayacağını,

2.8.

ÜYE, Site üzerinden sunulan hizmetlere HİZMET SUNUCUSU tarafından belirlenen ve açıklanan şekli dışında, yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, aksi takdirde HİZMET SUNUCUSU’nun doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini,

2.9.

ÜYE, kendisine ait üyelik bilgilerinin ve sitede bulunan verilerin yetkisiz kişilerce okunması sonucu meydana gelebilecek zararlardan HİZMET SUNUCUSU’nu sorumlu tutmayacağını,

2.10.

SİTE’ye ekleyeceği yazışma, konu başlığı, rumuz, desen, resim, fotoğraf vb. tüm görsel ve yazılı malzemenin ve ileteceği tüm verilerin ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına, telif hakları yasalarına, tehdit edici, ırkçı, pornografik ve ahlak dışı unsurlar içermeyeceğini, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, paylaşım ortamına eklediği dosyalar vb. gönderdiği bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, HİZMET SUNUCUSU’nu bu dosyalardan hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını,

2.11.

Diğer ÜYE ve kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, hizmetlerden faydalanmalarını engelleyecek şekilde davranmamayı, bilgisayarlarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötü amaçlı kullanmamayı,

2.12.

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı,

2.13.

HİZMET SUNUCUSU’nun yazılı ve açık izni olmaksızın site üzerinde ticari faaliyette bulunmamayı, reklâm yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

2.14.

HİZMET SUNUCUSU, tarafından elde edilmiş/edilen kayıtların tamamının ÜYE’nin verdiği açık rızası dâhilinde olduğunu,

2.15.

Sitenin kullanımının bilgisayarında ve çevre elemanlarında meydana getirebileceği arıza, bilgi kaybı vb. diğer kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, site kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek zararları öne sürerek tazminat talebinde bulunmamayı,

2.16.

ÜYE, Site adının, adresinin ve içeriğinin HİZMET SUNUCUSU’na ait olduğunu, Site adının, adresinin ve içeriğinin HİZMET SUNUCUSU tarafından belirlendiğini, önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini ve sistemin zaman zaman veya sürekli olarak izlenebileceğini, durdurulabileceğini,

2.17.

HİZMET SUNUCUSU’nun gerekli gördüğü durumlarda site işleyişine müdahalede bulunma ve sebep göstermeden ÜYE’yi hizmetlerinden yararlandırmama, servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

2.18.

HİZMET SUNUCUSU’nun sistemini ticari amaçlı kullanabileceğini, HİZMET SUNUCUSU’nun siteye reklam amaçlı linkler koyabileceğini,

2.19.

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), sürekli posta (spam mail), yazılım virüsü vb. gönderilme yetkisi olmayan elektronik posta ve mesajlar dağıtmamayı,

2.20.

Site üzerinde "Şifre" ile yapılacak her türlü işlemden ÜYE’nin şahsen sorumlu olduğunu,

2.21.

ÜYE, site’nin kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaati hiçbir suretle elde edemeyeceğini ve etmeyeceğini,

2.22.

ÜYE, bu sözleşme ile tanınan hakkını, HİZMET SUNUCUSU’nun yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemeyeceğini, kiralayamayacağını, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamayacağını,

2.23.

İçeriği ve tüm alan adı ve sair tüm hakları HİZMET SUNUCUSU’na ait olan sitenin kullanılması iş bu sözleşme’nin koşullarına tabi olduğunu, HİZMET SUNUCUSU’nun dilediği zamanda ve dilediği şekilde iş bu sözleşme hükümlerini değiştirebileceğini,

2.24.

ÜYE, siteyi hukuka aykırı ve/veya amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle iş bu sözleşme’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, sözleşme ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak fiillerini gerçekleştiremeyeceğini,

2.25.

HİZMET SUNUCUSU, ÜYE tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda ve/veya herhangi bir sebep göstermeksizin iş bu sözleşme’yi feshedebilir. Bu durumda HİZMET SUNUCUSU’nun şayet uğradığı bir zararı var ise bu zarar ÜYE tarafından tazmin edileceğini,

2.26.

Site'nin üyeleri tarafından sitenin herhangi bir bölümüne gönderilen herhangi bir veriyi, yasalara, genel ahlaka veya bu sözleşme hükümlerine aykırılık sebebiyle ve/veya sitenin huzuru, üyelerin güvenliği, hizmetin devamlılığı, gibi gerekçelerle kısmen veya tamamen silebilir. Bundan dolayı Site ve HİZMET SUNUCU’ndan şikâyetçi olunamayacağını,

2.27.

Siteye ÜYE olunurken her kullanıcı adı ve mail adresinin bir kez kullanılacağını,

2.28.

ÜYE’nin, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorunda olduğunu,

2.29.

ÜYE’nin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan ve oluşabilecek kusurlu davranışlardan HİZMET SUNUCUSU ve sitenin sorumlu olmadıklarını,

2.30.

ÜYE’nin profillerde herhangi bir şekilde, ÜYE’nin kendisinin ya da 3. Gerçek/tüzel kişinin doğrudan ya da dolaylı yolla reklam yapmayacağını,

2.31.

ÜYE, söz konusu linklerle ulaşılan web sayfasında sunulan mal/hizmetler hakkında HİZMET SUNUCUSU’nun hiçbir suretle beyan ve garanti taahhüdünde bulunmadığını ve hukuki sorumluluğunun da hiçbir suretle bulunmadığını, sitede yer alan söz konusu linkleri görsel ve işitsel olarak var olacağını,

2.32.

HİZMET SUNUCUSU ve site ile ÜYE arasında hiçbir suretle herhangi bir ortaklık, temsilcilik, bayilik, hizmet ya da vekalet akdine dayalı bir akdin bulunmadığını,

2.33.

Site, dahilindeki interaktif alanlarda üyelerin yazdıklarından hukuki olarak HİZMET SUNUCUSU sorumlu değildir; Bu alanlarda ifade edilen görüşlerin ve fikirlerin hiç birini HİZMET SUNUCUSU paylaşmadığını, ÜYE, HİZMET SUNUCUSU’na karşı peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde-3- HİZMET SUNUCUSU’na verilen yetkiler:

3.1.

HİZMET SUNUCUSU, herhangi bir zaman diliminde sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması sonucu HİZMET SUNUCUSU’nun üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

3.2.

HİZMET SUNUCUSU, kullanıcılara, site üzerinde ilgili sayfada bulunan başvuru alanlarından zorunlu olanlarının eksiksiz doldurulmasından ve doldurulan alanların onaylanmasından sonra "Şifre" verir. HİZMET SUNUCUSU, söz konusu başvuru alanlarını dolduran ÜYE adaylarına üyelik hakkı vermeyebilir. Üyelik işlemlerini tamamlayarak şifre almış kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını, veya hizmetlerden yararlanmalarını keyfiyen ve süresiz olarak engelleyebilir.

3.3.

HİZMET SUNUCUSU, servislerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

3.4.

HİZMET SUNUCUSU, ÜYE dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Tahsis ettiği kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

3.5.

HİZMET SUNUCUSU, üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında elektronik ortamda bulunduracakları dosya ve mesajlardan gerekli gördüklerini, uygun göreceği periyotlarda yedekleme veya silme yetkisine sahiptir. Yedekleme veya silme işlemlerinin sonuçlarından HİZMET SUNUCUSU sorumlu tutulamaz.

3.6.

HİZMET SUNUCUSU, kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın alarak veya tedarik ederek site üzerinde bulundurduğu bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, desen, özgün metin, karikatür vb. görsel ve yazılı eserlerin tamamının mülkiyet ve mülkiyetten doğan tüm telif haklarına sahiptir.

3.7.

HİZMET SUNUCUSU’nun sitesinde yer alan/alacak olan veri tabanındaki sesli/video dosyalarının nev’i, süresi, konusu, özellikleri hakkında hiçbir suretle beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.

3.8.

HİZMET SUNUCUSU, üyelerden onay almadan, ÜYE kayıt bilgilerini sponsorların, ÜYE’ye yönelik her türlü reklâm ve promosyon faaliyetinde bulunmasını destekleyebilir veya bu faaliyetleri bizzat yürütebilir

3.9.

HİZMET SUNUCUSU, ÜYE’nin, HİZMET SUNUCUSU’nun sahip olduğu web sitelerine ve mobil uygulamalarına üye sıfatıyla (ticari/reklam/ticari olmayan amaçlarla) kayıt olmasını sağlayabilir. ÜYE, geçiş yaptığı ve/veya üye sıfatıyla HİZMET SUNUCUSU tarafından kaydedildiği site içeriğini ve/veya üye olduğu söz konusu başka web sitesi üyeliğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, HİZMET SUNUCUSU, tarafından başka web sitelerine üye sıfatıyla (ticari/reklam/ticari olmayan amaçlarla) kayıt edildiğini öğrendikten itibaren 7 (yedi) işgünü içinde söz konusu sitedeki üyeliğini iptal etmemesi halinde söz konusu üyeliği kabul ettiği varsayılacaktır.

3.10.

HİZMET SUNUCUSU, gerekli gördüğünde, üyelik gerektirmeyen hizmet ve servislerini üyelik gerektiren duruma dönüştürülebilir ve/veya ilave hizmet ve servisler açabilir ve/veya bazı hizmet ve servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir ve/ veya mevcut üyeliklerin ücretsiz olanlarını ücretli hale dönüştürebilir.

3.11.

HİZMET SUNUCUSU, kendiliğinden ve ÜYE’nin onayını almaksızın teknik zorunluluklar ve değişen mevzuat ve kanun maddelerine uyum amacıyla iş bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Madde-4- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1.

HİZMET SUNUCUSU, www.onbironsekiz.com internet sitesinin alan adının ve söz konusu sitedeki tüm içeriğin fikri mülkiyet haklarına sahip bulunmaktadır.

4.2.

Sitede yayımlanan her türlü veri üzerindeki telif haklarının sahibi/vekili/3. bir kişi tarafından ihlali /ihlal iddiasında bulunulması halinde telif haklarının sahibi/vekili/3. bir kişi bilgi@onbironsekiz.com mail adresine e-posta yoluyla şikayet/ihbarlarını yazılı olarak bildirebilirler.

4.3.

Şikayet/ihbar konusu ve bildirimlerin hukuken değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için aşağıdaki hususlara söz konusu şikayet/ihbar e-posta metninde yer verilmesi gereklidir:

4.3.1.

İhlale konu olan fikri mülkiyet hakkının belirtilmesi (Hangi telif hakkının ihlal edilmiş olduğunun belirtilmesi)

4.3.2.

İhlal edildiği iddia olunan telif hakkı/haklarının sahibi/sahiplerinin adı-soyadı ve iletişim bilgileri,

4.3.3.

İhlale uğrayan kişinin ya da kendisi başvurmamış ise bu takdirde, ihlal edildiği iddia olunan telif hakkı/haklarının sahibi/sahipleri adına ihbar ve bildirimde bulunan yetkili kişinin adı-soyadı ve iletişim bilgileri,

4.3.4.

İhlale konu telif hakkına sahip olduğunu iddia eden kişi/vekili tarafından söz konusu fikri mülkiyet hakkının sahibi olduğuna delalet eden yazılı belge/belgelerin scan edilmiş(taranmış) halinin mailde belirtilmesi,

4.3.5.

İhbar ve bildirimde bulunan kişinin verdiği bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu, yalan ve yanlış beyanda bulunması karşısında cezai yükümlülük altına girebileceği ve söz konusu telif hakları sahibi adına hareket etmek için gerekli yetkisinin olduğuna dair beyanı.

4.4.

ESER SAHİBİ, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde eser sahibinin kendisi olduğunu FSEK m. 53 anlamında tekeffül eder. Eser ile ilgili olarak üçüncü şahıslarca DEVRALAN (HİZMET SUNUCUSU) aleyhine iddia ve taleplerde bulunulması halinde DEVRALAN’ı (HİZMET SUNUCUSU’nu) doğacak zararlardan koruyacağını ve zararlarını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.

ÜYE, (Türk Hukuku ve Uluslar arası Fikri mülkiyet kuralları uyarınca her ne nam ve ad ile tanımlanırsa tanımlansın) iş bu sözleşme uyarınca HİZMET SUNUCU’na göndereceği kendisine ait olan ve/veya başkasına ait olup da aşağıda sayılı olan ve aşağıda sayılanlarla da sınırlı olmayan ve hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın her türlü fikri mülkiyet haklarının kendisine ait olduğunu HİZMET SUNUCUSU’na karşı beyan ve taahhüt ettiği sesler üzerindeki aşağıdaki hakları HİZMET SUNUCUSU’na devretmiş olduğunu gayrı kabil’i rücu şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder:

 • a) İşleme ve/veya derleme
 • b) Çoğaltma
 • c) Yayma,
 • d) Temsil, umuma iletim hakkı,
 • e) Tespitin çoğaltılması,
 • f) Kiralama ve ödünç verme de dahil olmak üzere tespitin yayımı,
 • g) Radyo-Tv, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar ile yayın ve yeniden yayın,
 • h) İşaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayın ve yeniden yayın,
 • k) Digital ortamda umuma erişimi sağlama,
 • l) Digital iletim,
 • m) Telli veya telsiz araçlarla umuma dağıtım ve sunum,
 • n) 3. Kişilere; bedelli/bedelsiz ve coğrafi yer kısıtlaması olmaksızın süreli/süresiz ve alt lisans verme yetkisini de kapsayacak biçimde lisans haklarının tamamını devri.

4.6.

ÜYE’nin HİZMET SUNUCUSU’na vereceği kişisel bilgilerinin doğru olmaması halinde HİZMET SUNUCUSU, ÜYE’nin üyeliğini iptal eder ve dilerse ÜYE’nin göndermiş olduğu ses dosyasını kullanmama ve değerlendirmeye tabi tutmama hakkına sahiptir.

4.7.

HİZMET SUNUCUSU, üyelerinin ürettiği ve kendi hür iradeleriyle sisteme yükledikleri bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserleri ticari amaçlı kullanma, yayınlama veya başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayın bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması durumunda, HİZMET SUNUCUSU’ndan, hiç bir telif ücreti veya herhangi bir başka ad altında kulanım hakkı bedeli talep edilemez.

4.8.

İş bu sözleşme uyarınca ÜYE’nin sadece kendisinden sadır olan veya sadece 3. Kişi/kişilere ait olan veya hem kendisi ve hem de 3. Kişi/kişilerden sadır olan seslerin siteye ÜYE tarafından iletilmesi halinde ÜYE, söz konusu seslerin Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, genel ahlak kurallarına, uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalar ile elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş veya edilecek yasa veya bağlayıcı hükümlere aykırı içerik barındırmayacağını HİZMET SUNUCUSU’na karşı kabul beyan ve taahhüt eder.

4.9.

Bir önceki maddenin ÜYE tarafından ihlal edilmesi ve HİZMET SUNUCUSU’nun sitesinin geçici/sürekli olarak yayın yapmaktan men edilmesi ve/veya HİZMET SUNUCUSU’na idari makamlarca tahakkuk ettirilecek ceza tutarlarını HİZMET SUNUCUSU, ÜYE’ye rücu edeceğini ve ÜYE’nin de HİZMET SUNUCUSU’nun her türlü doğrudan/dolaylı zararını tazmin edeceğini, ÜYE kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10.

ÜYE’nin bir önceki madde uyarınca HİZMET SUNUCUSU’na devretmiş olduğu haklar, HİZMET SUNUCUSU tarafından iş bu sözleşmenin akdedilmesinden itibaren dilediği şekilde kullanma hakkına sahip bulunmaktadır.

4.11.

HİZMET SUNUCUSU, ÜYE’nin sağlayacağı içeriğin tamamını/bir kısmını başka ÜYE/ÜYE’lerin siteye iletmiş oldukları içerik ile birleştirebilir ve ÜYE’lerin siteye göndermiş oldukları sesler işleme yoluyla HİZMET SUNUCUSU tarafından bu yeni haliyle söz konusu içerik sitede yayınlanabilir.

4.12.

İş bu sözleşme uyarınca kendisine ait olan ve/veya başkasına ait olup da iş bu sözleşmede belirtilmiş olan mali hakların ve bu haklarla sınırlı olmaksızın sair tüm manevi hakların HİZMET SUNUCUSU tarafından kasıtlı biçimde kullanmadığı ÜYE tarafından ispat edilmedikçe ÜYE, FSEK madde: 58 uyarınca noter marifetiyle yazılı olarak HİZMET SUNUCUSU’na ihbar edeceği cayma hakkından yararlanamayacaktır.

Madde – 5- SÖZLEŞME SONU HÜKÜMLER:

5.1. Beklenmedik Hal/ Mücbir Sebep (Ferce Majör):

Doğal afetler, savaşlar, ayaklanmalar, yangınlar, grevler, iş uyuşmazlıkları. üçüncü kişi yüzünden teslimde gecikme, kazalar veya herhangi bir hükümet ya da hükümete ait otoritenin herhangi bir emrinin sonucu olarak ortaya çıkan eylemler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere olumsuz etkilenen tarafın makul kontrolünün dışında herhangi bir sebeple herhangi bir tarafın iş bu sözleşme uyarınca üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi mümkün olmaz veya gecikirse, söz konusu taraf beklenmedik durumun ortadan kalkacağı yaklaşık bir tarih vererek diğer tarafa derhal bildirimde bulunacaktır. Eğer beklenmedik durum daimi olarak ortadan kaldırılamaz veya 30 günden fazla süren bir gecikmeyle sonuçlanırsa, sözleşme taraflardan herhangi birince yapılacak bildirim üzerine fesih olunacaktır. Taraflar bir konsensusa varmak için müzakerede bulunacaklardır.

5.2. Uygulanacak Olan Hukuk – Bölünebilirlik - Uyarlama:

5.2.1.

Bu sözleşmenin herhangi bir bölümünün hukuksal değerden yoksun olması diğer bölüm veya maddelerin geçerliliğini kaybetmesine neden olmayacaktır. Böyle bir durumda taraflar amaca en uygun olacak şekilde düzenleyecekleri yeni bir bölüm veya maddeyi eskisinin yerine ikame edeceklerdir.

5.2.2.

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması ya da her iki tarafça geçersiz kabul edilerek uygulanamayacağı hususunda anlaşmaya varılması, Bu sözleşmenin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

5.3.3.

İşbu sözleşme,tarafların tabi olduğu mevcut Kanunlara, KHK’lere, Tüzüklere, Yönetmeliklere, esaslara ve benzeri konuya ilişkin hukuki düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır. Tarafların tabi olduğu Kanunlarda, KHK’lerde, Tüzüklerde, Yönetmeliklerde, esaslarda ve benzeri konuya ilişkin hukuki düzenlemelerde ileride bir değişiklik meydana gelmesi durumunda iş bu sözleşmenin her iki tarafının da lehine olacak şekilde gerekli yasal uyarlama yapılacaktır.

5.3. Tebligat:

Bu sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü tebligat ve sair yazışmalar için HİZMET SUNUCUSU’nun iş bu sözleşmede belirtmiş olduğu ve ÜYE’nin ise üyelik işlemleri sırasında beyan ettiği adresleri kullanılacaktır.

5.4. Devir ve Temlik Yasağı:

ÜYE, iş bu Bu sözleşmede yer alan hiçbir yetki, hak ve yükümlülükleri HİZMET SUNUCUSU’nun yazılı, onayını almaksızın kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devir veya temlik edemeyecektir.

5.5. Uyuşmazlıkların Çözümü:

İş bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar iş bu sözleşmenin uygulanması esnasında vukuu bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenememesi halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

5.6. Yürürlük:

İş bu sözleşme, kullanıcının kayıt formunu doldurması ve ilgili butona basarak onaylamasından itibaren yürürlüğe girecek ve HİZMET SUNUCUSU tarafından feshedilinceye kadar geçerli olacaktır.